loader image

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Inner Journeys diensten of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U gaat met Inner Journeys een overeenkomst aan wanneer:

  • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt.
  • U zich aanmeldt voor een traject, workshop of sessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
  • U een (digitaal) product aanschaft via de website.

Offerte

De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Annulering 

  • Annuleren van een coaching sessie kan telefonisch tot 48 uur voor de afspraak en dient door Inner Journeys te worden bevestigd. Wanneer de cliënt(en) niet minimaal 48 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
  • Annuleren van een workshop kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang en dient door Inner Journeys te worden bevestigd. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van de kosten van de desbetreffende workshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  • Annulering van een training of opleiding kan kosteloos tot 14 dagen na ontvangstbevestiging van de inschrijving. Tot 30 dagen voor de training/opleiding worden 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken wordt 50% van de desbetreffende training of opleiding in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  • Producten die u via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar lo@innerjourneys.nl

Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden gedaan. Als betaling uitblijft dan kunnen wij een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging

Als Inner Journeys door ziekte of overmacht geen training of sessie kan geven, staat het Inner Journeys vrij om de training of sessie in overleg te verplaatsen naar een ander moment.

Verplaatsing workshop

In geval van onvoldoende deelnemers kan Inner Journeys een workshop annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door Inner Journeys geleverde dienst, dan doet Inner Journeys haar uiterste best om daar samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid van Inner Journeys gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst.

Meer weten?

Stuur een bericht en ik kom binnenkort bij je terug.